Publications

 • Безверха М.А., Процик П.П., Конструювання та верифікація програм на основі специфікацій у композиційно-номінативній мові CNLS // “Проблеми програмування”. № 2-3 (спеціальний випуск). Київ – 2010, 340-349 с.(Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України)
   
 • П.П. Процик, Оцінка якості модульних тестів на основі метрик // Тези доповідей Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2009). Київ. – 2009, 8-10 грудня 2009, 97-99 с.
   
 • Процик Петро Павлович, Оцінювання якості прикладного програмного забезпечення на основі метрик та модульних тестів // Матеріали роботи міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Інженерія програмного забезпечення 2009», 14-19 вересня 2009 р, 19 с.
   
 • Процик П.П. Верифікація програм заснована на автоматизованій побудові тестових прикладів // Матеріали XVI Всеукраїнської Наукової Конференції, Сучасні Проблеми Прикладної Математики та Інформатики, ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 8-9 жовтня 2009 року.
   
 • Процик П.П. Методика автоматизованої трансформації формальних специфікацій у програмний код, що виконується // Матеріали XIV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів, ЗДІА. Запоріжжя, 13-17 квітня 2009 р, 153-154 с.
   
 • Процик П.П. Композиційно–номінативний підхід до специфікації програмних систем у мові Z–Notation // Вісник Київського університету. Сер.: Фізіко-математичні науки.–2009.–№1., 133-138 с.
   
 • П.П. Процик, Run-time верифікація програм у композиційно-номінативній мові програмування Script.NET // Тези доповідей Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2008). Київ. – 2008, 22-24 вересня 2008,110-117 с.
   
 • Процик П.П. Композиційно–номінативний підхід до побудови семантики Z–Notation // Вісник київського університету. Сер.: Фізико-математичні науки. – 2008. – №1. –С. 116–120.
   
 • Процик П.П., Композиційно-номінативна мова програмування Script.NET // “Проблеми програмування”. № 2-3 (спеціальний випуск). Київ – 2008, 323-331 с.
   
 • Процик П. П., Кучаєв О. О., Прохоров В. Г., Дорошенко А. Ю., FENESTRA:автоматизована система підтримки освітнього процесу для людей з вадами зору //Тези доповідей другої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку» (ITEA’2007). Київ. – 2007, 21-23 листопада 2007.
   
 • П.П. Процик, Композиційно-номінативний аналіз архітектур програмних систем //Тези доповідей Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2007). Бердянськ. – 2007, 4-9 вересня 2007.
   
 • Petro Prosyk, Konstantin Zhereb "A Criteria-Based Approach to Classifying Traceability Solutions" Proceedings of IEEE International EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS'07), Yerevan, Armenia. - 7-10 September 2007, p. 622-628.
   
 • П.П. Процик. Композиційно-номінативна семантика мови специфікації Z-Notation //Тези доповідей конференції (Thesis of conference Reports) Dynamical System Modeling and Stability Investigation (DSMSI’07). Київ. – 22-25 травня 2007.
   
 • П.П. Процик, Система Easy Requirements Environment формальної обробки вимог до програмних систем // Тези доповідей Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2006). Київ. – 2006.
   
 • Лялецький О.О., Процик П.П. // Эвиденциальная парадигма и обработка математических текстов в системе САД. Труды института проблематики автоматизации НАНУ. «Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники», т. 27, с. 74-89, 2006
   
 • Лялецкий А.В., Процик П.П. // Эвиденциальная парадигма и обработка математических текстов в системе САД. Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники, Изд-во "Гитутюн" НАН РА, XXVII, 2006, c. 74-89.
  A.V. Lyaletski, P.P Protsyk, Evidential paradigm and processing of mathematical texts in SAD systems, Proceeding of Institute of problems in informatics and automation National Academy of Sciences of Armenia, “Mathematical problems of cybernetics and computation technology”, issue 27, pages 74-89, (2006)
   
 • П.П. Процик, О реализации системы САД в среде Windows // Тези доповідей Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2005). Київ. – 2005.
   
 • А.В.Лялецкий, П.П.Процик. Применение формальных методов в транспортных экспертных системах. Труды 1-ой Международной научно-практической конференции "Наука в транспортном измерении",11-13 мая 2005 г., Киев, Украина (“Залізнічний транспорт України”, 2005, No. 1).
   

Last updated: 12.04.2020,
created: 24.05.2017.